Dördüncü mərtəbə • Əyləncə

Laser Tag

Misilsiz Laser Tag təcrübəsi yaşayın! 440 m2 sahəyə sahib mürəkkəb dizayn olunmuş bu arena müasir Laser Tag təcrübəsi, dinamik səs, xüsusi işıq effektləri və oyunda gizləniləcək sirli labirintləri ilə taktiki oyuna yönəlmişdir.

Shop & Dining

News & Updates